Využijte generování textu pomocí umělé inteligence: základní principy, pojmy, možnosti i rizika
Umělá inteligence ve výuce | materiály pro školy: 

Umělá inteligence se stává stále více rozšířenou součástí našeho každodenního života a její využití se neomezuje jen na technologické oblasti. Dnes už můžeme vidět AI tvořit umění, napsat novinové články nebo dokonce i divadelní hry. Pro učitele může být tento trend příležitostí k zefektivnění výuky a podpoře kreativity žáků.

Základní principy

Jedním z nejčastěji používaných nástrojů pro generování textu pomocí AI jsou jazykové modely, které se učí na velkých množstvích textů a poté dokážou vygenerovat nový text podle zadaných parametrů. Jejich schopnost tvořit přirozeně se tvářící texty se stále zlepšuje díky pokročilým algoritmům, jako jsou GANs (Generative Adversarial Networks).

GAN se skláda ze dvou modelů, které jsou navzájem proti sobě. Jeden model (generátor) se snaží vygenerovat text, který se co nejvíc podobá trénovacím textům,  zatímco druhý model (diskriminátor) se snaží rozpoznat, zda je text skutečně vygenerovaný nebo zda je to text napsaný člověkem. Tyto dva modely spolu navzájem “soutěží” a tím se zlepšují.

Jak fungují generátory textu?

Základním principem je vytvoření modelu, který se učí z velkého množství textových dat (např. článků, knih, atd.). Tento model je trénován tak, aby pochopil základní strukturu a způsob psaní textu a poté může vygenerovat nový text, který se příliš neliší od skutečných existujících textů.

 

Proces generování

Nejprve se vybere téma nebo klíčová slova, na základě kterých má být text vygenerován. Tento textový vstup, který člověk zadává, se označuje jako “prompt“. Po zadání promptu se pomocí statistiky generuje Poté se použije jazykový model nebo GAN k vygenerování několika verzí textu. Výsledný text může být poté upraven a doplněn dle potřeby, aby co nejvíce odpovídal požadovanému tématu.

Omezení a rizika

Je důležité si uvědomit, že i přes vysokou kvalitu generovaného textu může být stále nutné provést další úpravy a ověření, aby byl text kvalitní a bez chyb. Navíc je třeba mít na paměti, že generování textu pomocí umělé inteligence může mít svá omezení a může selhat v případech, kdy je požadovaný text příliš odlišný od trénovacích dat nebo když je požadovaný text příliš složitý.

I přes tyto omezení však generování textu pomocí umělé inteligence představuje velký pokrok a může být užitečným nástrojem pro učitele při tvorbě obsahu a cvičení pro žáky. Je však nutné brát na vědomí i možná rizika a hrozby a zvážit, zda je využití těchto technologií v daném případě vhodné.

Modely GPT, které způsobily revoluci v generování textu

GPT (Generative Pre-training Transformer) od společnosti OpenAI je jedním z nejúspěšnějších jazykových modelů pro generování textu. Tento model dokáže vygenerovat velmi kvalitní texty, které jsou schopné zaujmout a zároveň i informovat čtenáře. 

GPT-3 je nejnovější a nejvýkonnější verze jazykového modelu GPT od společnosti OpenAI. Tento model je schopen vygenerovat velmi kvalitní texty a dokonce i kód a byl použit například pro automatické překlady nebo pro tvorbu chatbotů.

GPT-3 se od předchozích verzí liší především svou velikostí – má více než 175 miliard parametrů, což je více než dvakrát více než předchozí verze GPT-2. Díky této velikosti je schopen GPT-3 vygenerovat velmi kvalitní texty, které jsou téměř nerozeznatelné od textů vytvořených člověkem.

Chcete si objednat náš vzdělávací program nebo se na něco zeptat? Napište nám 🙂

Kontakt
aignos@aignos.cz
733 610 304

Manažerský tandem
Martin Richter | Ondřej Hrách

Kontakt pro školy
Áňa Štádlerová
ana@aignos.cz
602 531 227

Sídlo
Aignos z.s.
Puchmayerova 118/9
430 01 Chomutov

IČ: 17142644

Kancelář
Hybernská 998/4,
110 00 Nové Město
Praha

jsme členem