Kreativní myšlení jinak: Proč se zabývat umělou inteligencí, která tvoří umění?
Umělá inteligence ve výuce | materiály pro školy: 

Umělá inteligence tvořící umění je stále více přítomná v našem každodenním životě a může mít významný vliv na budoucnost umění a kultury. Proto je důležité, aby se učitelé zabývali touto tématikou ve výuce a pomohli žákům pochopit její význam a dopady.

Existuje několik argumentů pro to, aby se žáci a studenti učili pracovat s kreativní AI:

1. Kreativní AI může být použita k podpoře tvořivosti žáků a studentů. Může jim například pomoci vytvořit nové projekty, které by sami nevymysleli, nebo jim umožnit vyzkoušet si nové technologie a postupy tvorby.

2. Práce s kreativní AI může pomoci žákům a studentům rozvinout cenné dovednosti, které budou v budoucnosti vyhledávané na trhu práce. Mezi tyto dovednosti patří například schopnost kritického myšlení, kreativity a hledání nových způsobů řešení.

3. Práce s kreativní AI může být zajímavá a motivující. Může je přitáhnout k technologiím a rozšířit jejich zájem o oblast IT.

4. Práce s kreativní AI může pomoci žákům a studentům lépe porozumět principům fungování umělé inteligence a naučit se s ní kriticky pracovat. Tato dovednost je důležitá pro budoucí využití umělé inteligence a pro schopnost chápat a řešit problémy související s jejím využitím.

Kreativní AI jako příležitost pro interdisciplinaritu, kritické myšlení, podporu tvořivosti i orientaci v moderních trendech

Zařadit kreativní umělou inteligenci do výuky, může žáky seznámit s různými aspekty současného umění a může jim pomoci pochopit, jak může být umělá inteligence použita ve výtvarném umění, literatuře nebo hudbě. Může také pomoci žákům zamyslet se nad otázkami autorství, originality a etiky v souvislosti s umělou inteligencí tvořící umění.

Zařazení kreativní AI do hodin se také může stát skvělou příležitostí pro interdisciplinární výuku a propojení různých předmětů, jako je například informatika, umění nebo filozofie.

Je také důležité dbát na to, aby žáci byli vedeni k kritickému myšlení a aby byli schopni vyhodnotit výhody a nevýhody použití umělé inteligence v tvorbě umění. Je třeba se zamyslet nad tím, zda může umělá inteligence nahradit lidského tvůrce, zda je schopná vytvářet originální díla, nebo zda může omezovat lidskou tvořivost.

V neposlední řadě můžete žákům představit různé technologie a programy, které se používají v této oblasti, a umožnit jim tak rozvíjet technické dovednosti a představivost.

V závěru lze říci, že zabývání se umělou inteligencí tvořící umění ve výuce může být prospěšné pro žáky z mnoha hledisek. Může jim představit současné trendy v umění, rozvíjet jejich kritické myšlení a technické dovednosti a poskytnout příležitost k interdisciplinárnímu učení. Navíc může být zabývání se umělou inteligencí tvořící umění zajímavým a motivujícím tématem pro žáky, které může přivést do styku s různými formami umění a technologií.

Chcete si objednat náš vzdělávací program nebo se na něco zeptat? Napište nám 🙂

Kontakt
aignos@aignos.cz
733 610 304

Manažerský tandem
Martin Richter | Ondřej Hrách

Kontakt pro školy
Áňa Štádlerová
ana@aignos.cz
602 531 227

Sídlo
Aignos z.s.
Puchmayerova 118/9
430 01 Chomutov

IČ: 17142644

Kancelář
Hybernská 998/4,
110 00 Nové Město
Praha

jsme členem