Kreativní
AI ve výuce

Vzdělávací program dovedností 21. století

Podporujeme rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení studentů. Vzdělávací program je založený na generativní umělé inteligenci.

Podporují nás

AI technologie hrají v životě studentů stále větší roli

Cíl projektu

Seznámit studenty s technikami kreativní umělé inteligence

 • strojové učení
 • generování textů
 • práce s obrazem
 • deepfakes

Zaměření výukového programu

Rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí

 • technologická zdatnost
 • práce s informacemi
 • kreativita
 • kritické myšlení

Zvyšovat digitální kompetence mladých lidí

Podporovat informatické myšlení studentů

Poukázat na hrozby, které AI přináší do mediálního prostředí

Ukázat možnosti kreativního využití technologií

Výukový program

Vyvíjíme výukový AI program založený na historických událostech

Asi každý jsme na hodinách dějepisu poslouchali příběhy o velkých událostech dějin. Zeptejte se těch, kteří byli u toho – pomocí generativní AI.

Studenti se mohou zeptat na okolnosti historických událostí i na pocity jejich účastníků. Robot ale ne vždy odpovídá přesně. Proto je potřeba vše kriticky zhodnotit.

Proč je důležité rozvíjet znalosti o principech a možnostech AI

 • Děti a mládež představují velký podíl uživatelů, kteří využívají systémy s umělou inteligencí. Tyto stále častější interakce budou v životech mladých hrát stále větší roli.
  zdroj: UNICEF
 • Do roku 2030 budou povolání vyžadovat stále vyšší kognitivní dovednosti. Mezi nejdůležitější budou patřit kompetence jako jsou spolupráce, řešení problémů, kritické myšlení a kreativita.
  zdroj: Microsoft: Class of 2030

Kreativní AI ve výuce

Výukový materiál založený na metodice MIT

Martin Richter
myrichtermail@gmail.com
733 610 304

Karolína Schubertová
schubertova.karol@gmail.com