AI workshop pro učitele

DigiUm: AI umění pro kreativní učení

Interaktivní workshop pro učitele zaměřený na praktické využití AI-generovaného umění ve výuce různých předmětů a témat

  • Cena: zdarma do vyčerpání grantu
  • Termíny: dle domluvy (vyplňte rezervační dotazník), od října 2023
  • Místo: na vaší škole, v případě nouze online
  • Délka: 2h
  • Počet účastníků: 10–15 (po domluvě i jinak)
  • Úroveň znalostí: i pro začátečníky
  • Potřebné vybavení: počítače/notebooky s internetem, projektor+plátno

Jedna škola může v rámci grantu žádat i o více stejných workshopů. Doporučujeme také zkombinovat s dalšími workshopy v naší nabídce – workshopy jsou navzájem komplementární a jsme schopni nabídnout zvýhodněné ceny:

Workshopy jsou určeny pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ, ZUŠ a MŠ a budou se zaměřovat na konkrétní praktické scénáře využití „AI umění“ v kreativním učení na školách. („AI uměním“ zde rozumíme kreativní obsah vytvořený s využitím nástrojů umělé inteligence, s různou mírou zapojení člověka do tvůrčího procesu. Může jít o obrazy, fotografie, videa, hudbu, psanou prózu, poezii, drama apod.) Workshopy se konají přednostně osobně, v případě potřeby online.

Cílem je představit možnosti zapojení nejmodernějších kreativních nástrojů AI do výuky a kolektivně tvořit scénáře vhodné pro školní předměty a kontexty. Pedagogové jsou motivováni scénáře rovnou testovat v praxi.

Projekt uzavře sestavení PDF brožury s nejužitečnějšími scénáři využití AI umění pro kreativní učení.

Co je výstupem
  • zvýšené kompetence kreativního učení pedagogických pracovníků
  • ověření proveditelnosti a zhodnocení úspěšnosti scénářů zapojení AI umění do výuky
  • PDF brožura s příklady úspěšných scénářů
Kdo jsou naši lektoři
Naši lektoři se profesně a zájmově pohybují na pomezí technologií, umění a společenských věd. Na projektu se podílejí také odborní garanti z Univerzity Karlovy, kteří dohlížejí na metodickou i technologickou správnost.

Chcete si objednat náš vzdělávací program nebo se na něco zeptat? Napište nám 🙂

Kontakt
aignos@aignos.cz
733 610 304

Manažerský tandem
Martin Richter | Ondřej Hrách

Aignos z.s.
Puchmayerova 118/9
Chomutov
430 01

IČ: 17142644

jsme členem