Etická a společenská témata související s využitím kreativní umělé inteligence
Umělá inteligence ve výuce | materiály pro školy: 

Umělá inteligence se stále více zapojuje do oblasti kreativního umění, což přináší řadu etických a společenských otázek.

Existuje několik argumentů pro to, aby se žáci a studenti učili pracovat s kreativní AI:

Jednou z hlavních otázek je, zda může umělá inteligence nahradit lidského tvůrce. Někteří tvrdí, že umělá inteligence nemůže vytvořit originální díla stejně jako člověk, zatímco jiní argumentují tím, že umělá inteligence může přinést nové pohledy a přispět k rozvoji umění. Je třeba zvážit, zda je etické používat umělou inteligenci k vytváření uměleckých děl a zda by měla být AI oceňována stejně jako lidští autoři.

Dalším etickým a společenským tématem souvisejícím s využitím kreativní umělé inteligence je otázka autorství a originality. Pokud je umělecké dílo vytvořeno umělou inteligencí, kdo je jeho skutečným autorem? Měli by být autorská práva přiznána umělé inteligenci nebo jejímu tvůrci? A co je to vlastně “originální” dílo v kontextu umělé inteligence? Tyto otázky vyvolávají debaty o tom, jak by měla být umělá inteligence začleněna do současného právního systému a jak by měla být oceňována její tvorba.

Kromě etických a právních otázek přináší využití kreativní umělé inteligence také společenské důsledky. Například se může objevit otázka, zda může být použití umělé inteligence ve výtvarném umění nebo literatuře omezující pro lidské umělce a zda může vést k zaměstnanosti v těchto oborech. Také je třeba zvážit, zda by mohlo dojít k přerozdělení finančních prostředků mezi lidské a umělé tvůrce a zda by mohlo dojít k rozdílům ve finančním ocenění jejich práce.

Vzhledem k rychlému rozvoji kreativní umělé inteligence je důležité, aby se o těchto etických a společenských tématech diskutovalo a aby byly nalezeny způsoby, jak s nimi zacházet. Je třeba zvážit, zda jsou potřebné právní předpisy upravující použití umělé inteligence ve výtvarném umění a literatuře, a jak by měly být definována autorská práva a originalita v případě umělé inteligence.

Je také důležité zohlednit sociální důsledky využití kreativní umělé inteligence a zajistit, aby nedocházelo ke snižování zaměstnanosti nebo k nerovnoměrnému rozdělování finančních prostředků mezi lidské a “umělé” tvůrce. Mělo by se také zvážit, zda by měly být zavedeny opatření na podporu lidských umělců v době, kdy se umělá inteligence stává stále více rozšířenou ve výtvarném umění a literatuře.

V závěru lze říci, že využití kreativní umělé inteligence přináší řadu zajímavých etických a společenských témat, která je nutné zvážit a řešit. Je důležité, aby se o těchto otázkách diskutovalo a aby byly nalezeny způsoby, jak s nimi zacházet, aby byla zajištěna spravedlivost a rovnost pro všechny zúčastněné strany.

Chcete si objednat náš vzdělávací program nebo se na něco zeptat? Napište nám 🙂

Kontakt
aignos@aignos.cz
733 610 304

Manažerský tandem
Martin Richter | Ondřej Hrách

Kontakt pro školy
Áňa Štádlerová
ana@aignos.cz
602 531 227

Sídlo
Aignos z.s.
Puchmayerova 118/9
430 01 Chomutov

IČ: 17142644

Kancelář
Hybernská 998/4,
110 00 Nové Město
Praha

jsme členem