Spolupráce s robotem, který napsal divadelní hru – THEaiTRE
26. 4. 2021

Moc si vážíme spolupráce s kreativním robotem z #THEaiTRE ?? AI, která nenahrazuje lidskou kreativitu, ale naopak rozšiřuje její repertoár o nové možnosti ?

Naším cílem je studentům představit konkrétní technologie, které si mohou sami osahat a zažít ten nenahraditelný pocit z tvorby něčeho nového. #aignos #kreativníAI

Martin Richter
myrichtermail@gmail.com
733 610 304

Karolína Schubertová
schubertova.karol@gmail.com