Zeptejte
se historie

Výuka AI pomocí historických témat

Interaktivní výuka, díky které studenti pochopí principy a možnosti generativní AI.

Studenti pomocí aplikace získají osobní kontakt s historií a jejími aktéry

Vhodný zdroj dat

Umělá inteligence se naučí odpovídat na otázky pomocí historických zdrojů a literatury

Interakce studenta s aplikací

Studenti se mohou zeptat na okolnosti historických událostí, jako by se ptali samotných účastníků

Kreativní způsob výuky AI technologií

Úkolem studentů je kriticky zhodnotit vygenerované odpovědi a ověřit jejich pravdivost

Doprovodné výukové materiály

Curriculum pro studenty i pedagogy založené na materiálech MIT 

Martin Richter
myrichtermail@gmail.com
733 610 304

Karolína Schubertová
schubertova.karol@gmail.com