Výukové moduly

Doprovodné výukové materiály

Výukové materiály pomohou pochopit fungování základních principů kreativních AI technologií. Budou dostupné v aplikaci i ve formě pracovních sešitů.

AI a kreativita

V tomto úvodním modulu se studenti seznámí se schopností umělé inteligence používat styl vstupních dat ke generování nového umění. Studenti se zapojují do kritické diskuse o tom, co představuje umění.

Co je a není AI

V tomto modulu se studenti naučí základy AI, identifikují AI v jejich každodenním prostředí a seznámí se s algoritmickým zkreslením.

Aktivity:
– Úvod do etiky, Teachable Machines

Generativní AI

Studenti se učí o novém druhu AI, který generuje umění. Účastní aktivity týkající se klasifikace barev a generování nových barev. Tuto analogii používáme k diskusi o klasifikačních algoritmech vs generativních algoritmech a diskusi o generativních technikách AI.

Umělecká AI tvorba

V tomto modulu studenti interagují s různými webovými nástroji a společně vytvářejí umění s GAN. Po každé aktivitě studenti diskutují:
– Umění, které vytvořili
– Jejich dojem z GAN a jak dobře to fungovalo
– Jejich vnímání AI jako kreativního spolupracovníka
– Na jaké datové sadě je model trénován

Trénování textových generátorů

V tomto modulu studenti generují nová média pomocí sítí GAN. Generování nového textu pomocí Char-RNN

Deepfakes

V tomto modulu se studenti seznámí s Deepfakes a způsoby jejich identifikace, jakož i se společenskými a politickými důsledky jejich používání.

Martin Richter
myrichtermail@gmail.com
733 610 304

Karolína Schubertová
schubertova.karol@gmail.com