AI ve vzdělání

Využití umělé inteligence ve vzdělávání a seberozvoji

  • Povzbuzovat k aktivnímu získávání informací
  • Vzbudit touhu klást správné otázky
  • Získané informace kriticky vyhodnocovat
  • Připomínat hrozby zneužití 

Rádi tvoříme projekty se sociálním přesahem

Máme za sebou například skill sharingový projekt Startujeme.online či dobrovolnickou platformu Chomutov pomáhá

Karolína Schubertová

Psychologie | Média

Studentka psychologie a žurnalistiky (Univerzita Karlova) se zájmem o nová média a vzdělávání mladých lidí.

Martin
Richter

Komunikace | Design

Student strategické komunikace (Univerzita Karlova) se zájmem o vzdělávání, technologie a design sociálních projektů.

Martin Richter
myrichtermail@gmail.com
733 610 304

Karolína Schubertová
schubertova.karol@gmail.com