AI + gnosis → Aignos

AI technologie

Kreativní jazykový model OpenAI, který generuje souvislé odstavce textu, dosahuje nejmodernějšího výkonu v mnoha měřítcích jazykového modelování. Provádí základní čtení s porozuměním, strojový překlad, zodpovídání otázek a sumarizaci.

Gnosis = poznání

Gnosis (lat. poznání) znamená vhled do skutečné podstaty lidství. 

1. Vhodně zvolený
zdroj dat →

odborná literatura
audio/video podklady
dobové výpovědi

2. Interakce
studenta s aplikací →

student v aplikaci klade otázky a robot mu z naučených zdrojových dat odpovídá

3. Kreativní
způsob výuky

robot má nastavenou „míru představivosti“ a jeho odpovědi se mohou lišit od reálnýc podkladů –  student jeho odpovědi kriticky vyhodnocuje a učí se pracovat s informacemi

Jaké technologie náš program představí?

Generativní AI

Generování kreativních textů, které mohou napodobit styly známých autorů

Deep nostalgia

Vytváření vysoce kvalitních, realistických videozáznamů z fotek

Deep fakes

Digitální napodování reálných lidí a osobností

Martin Richter
myrichtermail@gmail.com
733 610 304

Karolína Schubertová
schubertova.karol@gmail.com